Σε ποιούς απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ώριμους νέους της αλλοδαπής, οι οποίοι: