Υποχρεώσεις των σπουδαστών

 Οι επιλεχθέντες σπουδαστές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χορήγηση της υποτροφίας απαιτεί:

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τρίμηνου, ο σπουδαστής θα είναι υπό δοκιμή.