Σκοπός του Προγράμματος

Η ύπαρξη καλών μεταφραστών είναι ζωτικής σημασίας για την προβολή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό. Είναι μεν πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην επιτυχή πορεία ενός μεταφρασμένου βιβλίου, ο κυριότερος όλων ωστόσο είναι η καλή μετάφραση. Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταφραστικής εκπαίδευσης και έχει ως σκοπό: