Πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
νέων μεταφραστών της Ελληνικής λογοτεχνίας

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ - ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

image1
Σε ποιούς απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ώριμους νέους της αλλοδαπής, οι οποίοι:

image2
Σκοπός του Προγράμματος

Η ύπαρξη καλών μεταφραστών είναι ζωτικής σημασίας για την προβολή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό. Είναι μεν πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην επιτυχή πορεία ενός μεταφρασμένου βιβλίου, ο κυριότερος όλων ωστόσο είναι η καλή μετάφραση. Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταφραστικής εκπαίδευσης και έχει ως σκοπό:

image3
Περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: